تحصیل فرانسه

مدت تحصیل در فرانسه در مقطع لیسانس ۳ یا ۴ سال میباشد. با توجه به سطح دانشگاه و رشته  مورد نظر هزینه ای بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ یورو بابت تحصیل در دانشگاه های فرانسه از دانشجویان دریافت میشود.

برای اعزام دانشجو به فرانسه و تحصیل در دانشگاههای فرانسوی زبان داشتن مدرک زبان فرانسه الزامی ست. البته دانشگاه هایی که هزینه های تحصیل در آنها رایگان و یا تقریبا رایگان است نیاز به داشتن مدرک زبان وجود دارد که این امر باعث شده

در حالیکه در تمامی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ، دانشگاه هایی نیز وجود دارند که زبان تدریس در آنها انگلیسی میباشد.

با این تفاسیر دانشجویان میبایست مدرک زبان انگلیسی آیلتس به دانشگاه ارائه نمایند

توجه به این نکته ضروری است که در غالب موارد ، تحصیل در فرانسه در دانشگاه های انگلیسی زبان ، نیازمند پرداخت هزینه تحصیل میباشد و دانشگاه دولتی و یا رایگان به حساب نخواهد آمد

برای  تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان  کشور فرانسه در مقطع لیسانس داشتن آیلتس حداقل ۵٫۵ الزامی است.منبع این نوشته : منبع
تحصیل ,دانشگاه ,فرانسه ,زبان ,انگلیسی ,رایگان ,مدرک زبان ,دانشگاه هایی ,داشتن مدرک ,مقطع لیسانس